Itinerari formatiu específic en cooperatives per a gestories i assessories


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. Introducció al model de negoci cooperatiu

Data: 13 de setembre de 2021

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Primera sessió d'un cicle gratuït de cinc formacions en matèria de cooperativisme i economia social i específicament adreçat a gestories i assessories per tal que puguin obtenir el segell "Aquí Assessorem l'Economia Social". 

En aquesta primera sessió es farà una introducció al cooperativisme (formes jurídiques, tipologia de cooperatives, etc.) 

Organitzat per Coopsetània i la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Sessió 2. Règim laboral i societari

Data: 15 de setembre de 2021

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Primera sessió d'un cicle gratuït de cinc formacions en matèria de cooperativisme i economia social i específicament adreçat a gestories i assessories per tal que puguin obtenir el segell "Aquí Assessorem l'Economia Social". 

En aquesta segona sessió es parlarà sobre el Règim laboral de sòcies, tipus de sòcies, drets i obligacions, altes i baixes, com capitalitzar l'atur, etc. 

Organitzat per Coopsetània i la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Sessió 3. Règim econòmic i comptable

Data: 17 de setembre de 2021

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Tercera sessió d'un cicle gratuït de cinc formacions en matèria de cooperativisme i economia social i específicament adreçat a gestories i assessories per tal que puguin obtenir el segell "Aquí Assessorem l'Economia Social". 

En aqueseta tercera sessió es parlarà de les obligacions econòmiques comptables: comptes anuals, memòria, llibres o PGC de cooperatives, capital social o fons propis i passius. Es farà un exercici pràctic sobre assentaments, imputació de pèrdues. 

Organitzat per Coopsetània i la Mancomunitat Penedès-Garraf. 


Sessió 4. Règim fiscal

Data: 20 de setembre de 2021

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Quarta sessió d'un cicle gratuït de cinc formacions en matèria de cooperativisme i economia social i específicament adreçat a gestories i assessories per tal que puguin obtenir el segell "Aquí Assessorem l'Economia Social". 

En aquesta quarta sessió es parlarà sobre el règim fiscal de les cooperatives, les cooperatives protegides i especialment protegides, els beneficis fiscals, les regles de valoració de les operacions cooperativitzades, l'Impost de Societats o el resultat cooperatiu i extracooperatiu. També es farà un exercici pràctic de tancament, repartiment de resultats i liquidació. 

Organitzat per Coopsetània i la Mancomunitat Penedès-Garraf. 


Sessió 5. Finançament i recursos econòmics

Data: 22 de setembre de 2021

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Cinquena sessió d'un cicle gratuït de cinc formacions en matèria de cooperativisme i economia social i específicament adreçat a gestories i assessories per tal que puguin obtenir el segell "Aquí Assessorem l'Economia Social". 

En aquesta cinquena sessió es parlarà sobre finançament i recursos econòmics, finançament propi i aliè o subvencions específiques per a cooperatives. 

Organitzat per Coopsetània i la Mancomunitat Penedès-Garraf. 


Sessió sobre la dissolució de cooperatives

Data: 29 de setembre de 2021

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: On line

Descripció:

Sessió extra de l'itinerari formatiu sobre la dissolució de cooperatives