Itinerari formatiu: Creem cooperatives, creem alternatives


Activitats en aquesta formació:

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió jurídica

Data: 13 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: On line

Descripció:

Primera sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió jurídica i anirà a càrrec de Facto Assessors. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió laboral

Data: 15 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: On line

Descripció:

Segona sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió laboral  i anirà a càrrec de Facto Assessors. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió econòmico-fiscal

Data: 20 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: On line

Descripció:

Tercera sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió econòmico-fiscal i anirà a càrrec de Facto Assessors. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió comunicativa

Data: 22 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: On line

Descripció:

Quarta sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió comunicativa i anirà a càrrec de Bildi. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió participativa

Data: 27 de setembre de 2022

Horari: de 10:00 a 12:00

Lloc: On line

Descripció:

Cinquena i última sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió participativa i gestió de conflicte i anirà a càrrec de Quatre Cantonades. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.