Coopsetània

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu: Creem cooperatives, creem alternatives

Descripció

Al setembre es du a terme la segona edició anual de l'itinerari Creem cooperatives, creem alternatives

Al llarg de 5 sessions, s'abordaran les dimensions següents: laboral, jurídic, economico-fiscal, comunicativa i participativa. 

A càrrec de Facto Assessors, Bildi i Quatre Cantonades. 

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió jurídica

Sessió conclosa

13 de setembre de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

On line

Descripció

Primera sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió jurídica i anirà a càrrec de Facto Assessors. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Sessió 1

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió laboral

Sessió conclosa

15 de setembre de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

On line

Descripció

Segona sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió laboral  i anirà a càrrec de Facto Assessors. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Sessió 1

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió econòmico-fiscal

Sessió conclosa

20 de setembre de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

On line

Descripció

Tercera sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió econòmico-fiscal i anirà a càrrec de Facto Assessors. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Sessió 1

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió comunicativa

Sessió conclosa

22 de setembre de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

On line

Descripció

Quarta sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió comunicativa i anirà a càrrec de Bildi. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.

Sessió 1

Creem cooperatives, creem alternatives - Dimensió participativa

Sessió conclosa

27 de setembre de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

On line

Descripció

Cinquena i última sessió virtual de les cinc que configuren ltinerari formatiu per a la creació d'una cooperativa. En ella s'abordarà la dimensió participativa i gestió de conflicte i anirà a càrrec de Quatre Cantonades. 

L'itinerari s'adreça a peresones que tenen una idea de projecte social, emprenedores, cooperativistes i a totes les persones que volen aproximar-se i conèixer la fórmula cooperativa.