Coopsetània

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari Consolida't

Descripció

Formacions i tallers online per a la consolidació i creixement de cooperatives i entitats de l’Economia Social i Solidària. 


Gratuït prèvia inscripció. Es pot realitzar l’itinerari sencer o sessions individuals.

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Consolida't: Comunicació interna

Sessió conclosa

10 de juliol de 2023

9:30 - 12:30 H

Lloc

Espai virtual

Descripció

Formació per descobrir eines per aprendre a millorar la comunicació interna, tot elaborant un pla de comunicació interna i aprofundint en la vinculació d’aquesta amb la participació. Durant l’activitat tindrem l’oportunitat de conèixer experiències pioneres i inspiradores.

Sessió 1

Consolida't: Gestió econòmica

Sessió conclosa

12 de juliol de 2023

9:30 - 12:30 H

Lloc

Espai virtual

Descripció

Com interpretar la informació econòmica per a la presa de decisions estràtegiques. Estat de comptes i les seves anàlisis. (Balanç de situació, pèrdua i guanys, ràtios financeres...).Sessió 1

Consolida't: Eines i tècniques de comercialització

Sessió conclosa

18 de setembre de 2023

9:30 - 12:30 H

Lloc

Espai virtual

Formadora

Facto

Descripció

Formació adreçada a millorar la sostenibilitat dels projectes d’economia social a través del coneixement d’elements de comercialització ètica i tècniques per augmentar el número de socis, projectes i facturació. S'utilitzarà metodologia i eines pràctiques d’aplicació immediata després de l’activitat.

Sessió 1

Consolida't: Com funcionen les licitacions públiques

Sessió conclosa

21 de setembre de 2023

9:30 - 12:30 H

Lloc

Espai virtual

Descripció

Esteu interessades en presentar-vos a concursos públics? No sabeu com encarar el procés? Aquest taller teòric i pràctic treballa els aspectes clau que cal conèixer per licitar, a través d’un recorregut de les qüestions més formals així com l’anàlisis dels plecs de condicions i estratègies per millorar les vostre ofertes.

Sessió 1

Consolida't: Com accedir a fons europeus

Sessió conclosa

28 de setembre de 2023

9:30 - 11:30 H

Lloc

Espai virtual

Descripció

En aquesta formació farem un recorregut des de les característiques que han de tenir les entitats per poder presentar-se a projectes europeus fins a l’anàlisi d’un cas pràctic amb més profunditat. Pel camì passarem per l’àmbit normatiu, els tipus de convocatòries, els àmbits temàtics i les característiques comunes de les diferents convocatòries.

Sessió 1

Consolida't: Introducció a l'ecofeminisme i anàlisi a la teva organització

Sessió conclosa

3 de octubre de 2023

9:30 - 11:30 H

Lloc

Espai virtual

Descripció

Introducció a l’ecofeminisme, els seus conceptes clau i les diferents corrents de pensament i exemples de lluites. Analitzarem els elements que caracteritzen una organització ecofeminista i el seu funcionament i ens endinsarem en la guia Movem Fitxa, una eina per facilitar la transició de les organitzacions cap l’ecofeminisme. 

Sessió 1

Consolida't: Ajudes i bonificacions a la contractació laboral per entitats de l'ESS

Sessió conclosa

5 de octubre de 2023

9:30 - 12:30 H

Lloc

Espai virtual

Descripció

En aquesta formació coneixerem els diferents tipus d’ajudes i bonificacions a la contractació laboral per entitats de l'Economia Social i Solidària. Explorarem on trobar-les, quins son els procediments per sol·licitar-les i si s'adeqüen a la nostra entitat així com les implicacions que comporta acceptar-les.