Creem cooperatives, creem alternatives


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1. La dimensió jurídica de la cooperativa

Data: 28 de setembre de 2021

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: On line

Descripció:

Primera de les quatre sessions del cicle "Creem cooperatives, creem alternatives". En aquesta jornada s'abordarà la dimensió jurídica de la cooperativa. 

Sessió 2. La dimensió laboral de la cooperativa

Data: 30 de setembre de 2021

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: On line

Descripció:

Segona sessió del cicle "Creem cooperatives, creem alternatives" per abordar les principals dimensions d'una cooperativa. En aqueseta segona jornada es farà una aproximació a la dimensió laboral. 

Sessió 3. La dimensió econòmica i financera

Data: 4 de octubre de 2021

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: On line

Descripció:

Tercera sessió del cicle "Creem cooperatives, creem alternatives" per abordar les principals dimensions d'una cooperativa. En aquesta tercera jornada es parlarà sobre els aspectes econòmics i financers a tenir en compte quan es vol crear una cooperativa. 

Sessió 4. La dimensió comunicativa

Data: 6 de octubre de 2021

Horari: de 9:30 a 11:30

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Quarta i última sessió del cicle "Creem cooperatives, creem alternatives" per abordar les principals dimensions d'una cooperativa. En aquesta quarta jornada es parlarà sobre aspectes comunicatius que cal tenir en compte a l'hora de donar a conèixer una cooperativa.