Coopsetània

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Consolida't

Descripció

Torna el Consolida’t, l’itinerari formatiu imprescindible per a les cooperatives i entitats de l’Economia Social i Solidària que volen créixer i consolidar-se. Una nova edició que arriba carregada de temàtiques d’interès demandades per les pròpies entitats i que seran impartides per cooperatives especialitzades del territori. 

En total seran 7 sessions temàtiques, totes elles en línia i gratuïtes. Cada sessió tindrà una durada de 2h i seran en forma de tallers teòric-pràctics on s’exposaran coneixements i exemples reals per treballar en grup. 

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Consolida't: "Com elaborem un Reglament de Règim Intern?"

Sessió conclosa

9 de abril de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Facto

Descripció

Primera sessió de l’itinerari “Consolida’t”. En aquesta sessió, Facto Cooperativa ens guiarà sobre els passos a seguir per elaborar el Reglament de Règim Intern (RRI). El RRI és un document que no es requereix en el moment de la constitució de l’entitat però és molt important de tenir-lo perquè permet regular el bon funcionament i dinàmica interna de l’organització. El format serà de tallers teòrico-pràctica, compartint coneixements teòrics acompanyats d’exemples reals i casos pràctics.Continguts:

 • El procés d’elaboració del RRI

 • Fonaments jurídics 

 • Criteris en l’elaboració de les normes d’autoregulació

 • Revisió d’un model de RRI

Sessió 2

Consolida't: "Sostenibilitat dels equips i provenció de conflictes"

Sessió conclosa

16 de abril de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Quatre Cantonades

Descripció

En aquesta segona sessió de l’itinerari “Consolida’t”, desde la cooperativa Quatre Cantonades, ens parlaran sobre com fer sostenibles els nostres equips i dinàmiques de treball, donant espai a la part productiva a l’hora que posem atenció i cura a les tensions, malestars i conflictes que puguin sorgir. La metodologia de la sessió serà des de la mirada feminista transversal, combinant elements teòrics i pràctics, des de la vivencialitat i entenent el grup com a eina, posant en valor la diversitat de mirades i d’experiències presents.


Continguts:

 • Sostenibilitat dels equips: equilibri entre la part productiva i la cura

 • Provenció de conflictes: importància del grup i detecció i gestió dels malestars

Sessió 3

Consolida't:"Participació i governança a la cooperativa"

Sessió conclosa

23 de abril de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Quatre Cantonades

Descripció

En aquesta tercera sessió del cicle “Consolida’t”, de la mà de la cooperativa Quatre Cantonades,   posarem consciència en l’estructura i la cultura organitzativa de la nostra entitat i donarem eines per cultivar la democràcia profunda de l’organització i afavorir la participació real de les persones que la componen. La metodologia de la sessió serà des de la mirada feminista transversal, combinant elements teòrics i pràctics des de la vivencialitat i entenent el grup com eina, posant en valor la diversitat de mirades i d’experiències presents.


Continguts:

 • Què vol dir participar?

 • Dinàmiques i rols de poder

 • Bases i eines per la governança democràtica

Sessió 4

Consolida't:"Tot el que hem de saber per incorporar noves sòcies"

Sessió conclosa

7 de maig de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Facto

Descripció

El procés d’incorporació de persones sòcies és un element estructural que alimenta la sostenibilitat i la consolidació dels projectes cooperatius. En aquesta quarta sessió de l’itinerari “Consolida’t”, aprofundirem amb Facto Cooperativa en el procés d'incorporació de sòcies a l’entitat, en tot allò que cal tenir present i quines eines ens ho poden facilitar. El format de la sessió serà teòrico-pràctica, compartint coneixements teòrics acompanyats d'exemples reals i casos pràctics.  


Continguts:

 • Obligacions i drets de les sòcies

 • Tipologia de sòcies

 • Com tramitar la incorporació de sòcies?

 • Ajuts a la incorporació

Sessió 5

Consolida't:"Les claus per una bona gestió societària, comptable i fiscal"

Sessió conclosa

14 de maig de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Facto

Descripció

Cinquena sessió de l’itinerari “Consolida’t”. En aquesta sessió, ens endinsarem amb Facto Cooperativa en tot allò que cal tenir present per dur a terme una bona gestió societària, comptable i fiscal. L’objectiu d’aquesta formació és ajudar les entitats a complir el conjunt de les obligacions que es desprenen dels seus Estatuts Socials però també de la Llei de cooperatives i les que es deriven del compliment de les seves obligacions fiscals, laborals i registrals. El format de la sessió serà teòrico-pràctica, compartint coneixements teòrics acompanyats d'exemples reals i casos pràctics. 


Continguts:


 • Introducció a les obligacions anuals i compromisos societàris

 • Gestió societària (renovacions de Consell Rector, convocatòria d’assemblea, certificats)

 • Compromisos de comptabilitat i fiscalitat

Sessió 6

Consolida't:"Gestió econòmica i financera"

Sessió conclosa

21 de maig de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Facto

Descripció

Sisena sessió de l’itinerari “Consolida’t”. Amb Facto Cooperativa ens endinsarem en tot allò necessari per a una bona interpretació de les dades econòmiques i financeres per a la presa de decisions estratègiques de la nostra cooperativa. El format de la sessió serà teòrico-pràctica, compartint coneixements teòrics acompanyats d'exemples reals i casos pràctics.  


Continguts:


 • Viabilitat i sostenibilitat

 • Anàlisi i interpretació dels estats comptables

 • Estratègia econòmica i financera per al sosteniment de l’entitat

 • Consells pràctics

Sessió 7

Consolida't:"Eines i tècniques de comercialització"

Sessió conclosa

28 de maig de 2024

9:30 - 11:30 H

Lloc

espai virtual

Formadora

Facto

Descripció

Setena i última sessió de l’itinerari “Consolida’t”. Impartida per Facto Cooperativa, aquesta sessió s’adreça a millorar la sostenibilitat dels projectes d’Economia Social i Solidària a través del coneixement d’elements de comercialització ètica i tècniques per augmentar el número de socis, projectes i facturació. El format de la sessió serà teòrico-pràctica, compartint coneixements teòrics acompanyats d'exemples reals i casos pràctics.


Continguts:

 • La comercialització ètica

 • Proposta de valor i valor social

 • Estudi de mercat, client diana, producte i servei

 • Estratègia de màrqueting