Itinerari Segell Gestories


Activitats en aquesta formació:

Sessió introductòria segell gestories

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

  • Sessió 0: Introducció (2 hores)

    • Introducció al model de negoci cooperatiu

    • Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc)

    • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d’iniciativa social

Sessió 1: Règim laboral i societari

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes
Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
Règim de cotització

Sessió 2: Règim econòmic i comptable

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
PGC de cooperatives
Capital social
Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
Fons de reserva i FEPC: usos i destins.
Transformació, fusió, escissió, liquidació
Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 3: Règim fiscal

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Règim fiscal de cooperatives: llei 20/1990
Cooperatives protegides i especialment protegides
Pèrdua de la protecció fiscal
Beneficis fiscals de les cooperatives
Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
Impost de societats
Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
Aplicació del resultat econòmic
Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 4: Finançament i recursos econòmics

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Tipus de finançament; Finances ètiques i pròpies de l'ESS; Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives; Instruments financers de l'ESS

Renovació Segell gestories- Novetats en l'impost de societats

Data: 6 de juny de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Espai virtual

Descripció:

Formació tècnica, gratuïta i online adreçada a professionals de gestories perquè puguin renovar el segell sobre l'Economia Social i Solidària i la fórmula cooperativa. 


A càrrec d'ALC Assessors, Facto, Gracer i Col·lectiu Ronda